สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม BLOG ของหนูหวานค่ะ

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้วิชาภาษากับเทคโนโลยี(ภาษาไทย)


ทำให้การใช้ภาษาถูกต้องมากขึ้น,ทำให้ทราบความหมายเนื้อหาที่ใช้ในการแต่งเพลง ทราบถึงการใช้ภาษาไทยในการสอน
..........................................................................

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้วิชาภาษากับเทคโนโลยี(ภาษาต่างประเทศ)

ได้ทราบการใช้ Grammar ต่างๆ,ทราบการแปล่าวภาษาต่างประเทศ,เข้าใจการใช้ภาษาที่ถูกต้อง


-----------------------------------------


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้วิชาภาษากับเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)

ทำ Blog เป็น,ใช้ Web Site ได้ถูกต้อง,เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้น